CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐT & TM CÔNG SANG
0913 001 146
cosavn@gmail.com

Siemens automation
Van công nghiệp
Endress+Hauser
Pressure Transmitters
Triconex
Hệ thống điện
Thiết bị cơ khí
Thiết bị đo lường điện - điều khiển
Các sản phẩm công nghiệp khác

HỖ TRỢ 24/7
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách 24/7
ĐẶT HÀNG NHANH
Sản phẩm được chuyển đến khách hàng sớm nhất
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Giao hàng toàn quốc với các sản phẩm

HỖ TRỢ 24/7
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách 24/7
ĐẶT HÀNG NHANH
Sản phẩm sẽ  được chuyển đến khách hàng sớm nhất
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Giao hàng toàn quốc với các sản phẩm

TIN TỨC

TIN TỨC

SẢN PHẨM NỔI BẬT
Công tắc giới hạn Topworx
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Xích tay gá ngang 1 lỗ
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Busbar mềm / Flexible busbar
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thiết bị đo mức silo xi măng
Giá: Liên hệ
Xem thêm
ICAR 40uF 450V Run
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Tụ điện cap áp
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Vòng bi Timken
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thay thế cho bộ lọc Atlas
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thay thế cho bộ lọc Atlas
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Bộ bảo vệ tăng áp
Giá: Liên hệ
Xem thêm

SẢN PHẨM NỔI BẬT
Công tắc giới hạn Topworx
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Xích tay gá ngang 1 lỗ
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Busbar mềm / Flexible busbar
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thiết bị đo mức silo xi măng
Giá: Liên hệ
Xem thêm
ICAR 40uF 450V Run
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Tụ điện cap áp
Giá: Liên hệ
Xem thêm

Động Cơ Sever Motor Yaskawa SGMJV-08ADL21 0.75kW 200V
YASKAWA Động Cơ Sever Motor Yaskawa SGMJV-08ADL21 0.75kW 200V SGMJV-08ADL21
Số hiệu: SGMJV-08ADL21
0 VND
Lượt xem: 235 Lượt bình luận: 0

Rotary Servo Motors SGMJV series

SGMJV-A5A3A61
SGMJV-C2ADA6C
SGMJV-C2ADA61
SGMJV-C2ADA2C
SGMJV-C2ADA21
SGMJV-C2A3A21
SGMJV-C2A3A-SY11
SGMJV-C2A3A-SU11
SGMJV-A5ADL61
SGMJV-A5ADL4C
SGMJV-A5ADL2C
SGMJV-A5ADL21
SGMJV-A5ADE6S
SGMJV-A5ADE6E
SGMJV-A5ADD6E
SGMJV-A5ADC6S
SGMJV-A5ADC6E
SGMJV-A5ADAHB21
SGMJV-A5ADABC
SGMJV-A5ADAB1
SGMJV-A5ADAAC
SGMJV-A5ADAA1
SGMJV-A5ADA6C
SGMJV-A5ADA61
SGMJV-A5ADA4C
SGMJV-A5ADA2C
SGMJV-A5ADA21
SGMJV-A5AAAB1
SGMJV-A5AAA6C
SGMJV-A5AAA61
SGMJV-A5AAA4C
SGMJV-A5AAA2C
SGMJV-A5AAA21
SGMJV-A5A3E6S
SGMJV-A5A3E6E
SGMJV-A5A3ABC
SGMJV-A5A3AB1
SGMJV-A5A3AAC
SGMJV-A5A3AA1
SGMJV-A5A3A6S
SGMJV-A5A3A6E
SGMJV-A5A3A6C
SGMJV-A5A3A61
SGMJV-A5A3A2S
SGMJV-A5A3A2C
SGMJV-A5A3A21
SGMJV-A5A3A-YR21
SGMJV-A5A3A-SU11
SGMJV-A5A3A-NS11
SGMJV-A3A3A6S
SGMJV-10ADA61
SGMJV-09ADC61
SGMJV-09ADA61
SGMJV-08AE6E
SGMJV-08ADL61
SGMJV-08ADL4C
SGMJV-08ADL2C
SGMJV-08ADL21
SGMJV-08ADE6SS
SGMJV-08ADE6S
SGMJV-08ADE6E
SGMJV-08ADD6S
SGMJV-08ADD6E
SGMJV-08ADC6S
SGMJV-08ADC6E
SGMJV-08ADC6C
SGMJV-08ADC61
SGMJV-08ADAHC61
SGMJV-08ADAHC2C
SGMJV-08ADAHB6C
SGMJV-08ADAHB21
SGMJV-08ADAH16C
SGMJV-08ADABC
SGMJV-08ADAB1
SGMJV-08ADAAC
SGMJV-08ADAA1
SGMJV-08ADA6S
SGMJV-08ADA6E
SGMJV-08ADA6C
SGMJV-08ADA61
SGMJV-08ADA4C
SGMJV-08ADA2S
SGMJV-08ADA2E
SGMJV-08ADA2C
SGMJV-08ADA21
SGMJV-08AD3E6S
SGMJV-08AD06S
SGMJV-08AAAB1
SGMJV-08AAA6S
SGMJV-08AAA6E
SGMJV-08AAA6C
SGMJV-08AAA61D-OY
SGMJV-08AAA61750W
SGMJV-08AAA61
SGMJV-08AAA41
SGMJV-08AAA2E
SGMJV-08AAA2C
SGMJV-08AAA21
SGMJV-08A3M6C
SGMJV-08A3M61
SGMJV-08A3E6S
SGMJV-08A3E6E
SGMJV-08A3ABC
SGMJV-08A3AB1
SGMJV-08A3AAC
SGMJV-08A3AA1
SGMJV-08A3A6S
SGMJV-08A3A6E
SGMJV-08A3A6C
SGMJV-08A3A61
SGMJV-08A3A2S
SGMJV-08A3A2E
SGMJV-08A3A2C100
SGMJV-08A3A2C
SGMJV-08A3A21
SGMJV-08A3A-YU22
SGMJV-08A3A-YU11
SGMJV-08A3A-YR31
SGMJV-08A3A-SU11
SGMJV-08A2E6E
SGMJV-06ADL2C
SGMJV-06ADL21
SGMJV-06ADD6S
SGMJV-06ADA6C
SGMJV-06ADA61
SGMJV-06ADA2C
SGMJV-06ADA21
SGMJV-06A3ABC
SGMJV-06A3AB1
SGMJV-06A3AAC
SGMJV-06A3AA1
SGMJV-06A3A6C
SGMJV-06A3A61
SGMJV-06A3A21
SGMJV-04ADL6C
SGMJV-04ADL61
SGMJV-04ADL4C
SGMJV-04ADL2C
SGMJV-04ADL21
SGMJV-04ADE6S
SGMJV-04ADE6E
SGMJV-04ADD6S100
SGMJV-04ADD6S
SGMJV-04ADD6E
SGMJV-04ADC6S
SGMJV-04ADC6E
SGMJV-04ADC6C
SGMJV-04ADC61
SGMJV-04ADAHC61
SGMJV-04ADAHC2C
SGMJV-04ADAHB6C
SGMJV-04ADAHB21
SGMJV-04ADAH16C
SGMJV-04ADAH161
SGMJV-04ADABC
SGMJV-04ADAB1
SGMJV-04ADAAC
SGMJV-04ADAA1
SGMJV-04ADA6S
SGMJV-04ADA6C
SGMJV-04ADA61
SGMJV-04ADA4C
SGMJV-04ADA2S
SGMJV-04ADA2E
SGMJV-04ADA2C
SGMJV-04ADA21
SGMJV-04AAAB1
SGMJV-04AAA6S
SGMJV-04AAA6E
SGMJV-04AAA6C
SGMJV-04AAA61D-OY
SGMJV-04AAA61
SGMJV-04AAA41
SGMJV-04AAA2C
SGMJV-04AAA21
SGMJV-04A3M61
SGMJV-04A3L61
SGMJV-04A3L21
SGMJV-04A3E6S
SGMJV-04A3E6E
SGMJV-04A3ABC
SGMJV-04A3AB1
SGMJV-04A3AAC
SGMJV-04A3AA1
SGMJV-04A3A6S
SGMJV-04A3A6E
SGMJV-04A3A6C
SGMJV-04A3A61
SGMJV-04A3A2S
SGMJV-04A3A2E
SGMJV-04A3A2C
SGMJV-04A3A21
SGMJV-04A3A-YU22
SGMJV-04A3A-YR31
SGMJV-04A3A-YR21
SGMJV-04A3A-SU11
SGMJV-04A2E6E
SGMJV-02ADL61
SGMJV-02ADL4C
SGMJV-02ADL41
SGMJV-02ADL2C
SGMJV-02ADL21
SGMJV-02ADE6S
SGMJV-02ADE6E
SGMJV-02ADD6S
SGMJV-02ADD6E
SGMJV-02ADC6S
SGMJV-02ADC6E
SGMJV-02ADAHC61
SGMJV-02ADAHC2C
SGMJV-02ADAHB6C
SGMJV-02ADAHB61
SGMJV-02ADAHB21
SGMJV-02ADAH16C
SGMJV-02ADABC
SGMJV-02ADAB1
SGMJV-02ADAAC
SGMJV-02ADAA1
SGMJV-02ADA6S
SGMJV-02ADA6E
SGMJV-02ADA6C

Cập Nhật   Huỷ Bỏ  

Các sản phẩm cùng loại khác
<<  Trang số: 1  2  3  >>
SẢN PHẨM HOT
Điện trở phi tuyến Siemens...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Điện trở phi tuyến Siemens...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Inductive sensor ifm electronic...
Giá: liên hệ
Xem thêm
ControlLogix System...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Allen-Bradley SLC System ...
Giá: liên hệ
Xem thêm

SẢN PHẨM HOT
Điện trở phi tuyến Siemens...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Điện trở phi tuyến Siemens...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Inductive sensor ifm electronic...
Giá: liên hệ
Xem thêm
ControlLogix System...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Allen-Bradley SLC System ...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Van điện từ S216138
Giá: liên hệ
Xem thêm

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
SẢN PHẨM MỚI
Schneider Electric RXZE1M4C
Giá: liên hệ
XEM CHI TIẾT
 Ắc quy Fiamm 2v 250ah
Giá: liên hệ
Xem thêm
Zbee-101c schneider...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Atlas Copco Compressor...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Ruột bình áp HYDAC...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Van điện từ S216138
Giá: liên hệ
Xem thêm
Khởi động từ Schneider...
Giá: liên hệ
Xem thêm
DC Brushless Fans (BLDC)
Giá: liên hệ
Xem thêm
Lọc dầu máy nén khí...
Giá: liên hệ
Xem thêm

SẢN PHẨM MỚI
Ắc quy Fiamm 2v 250ah
Giá: liên hệ
Xem thêm
Zbee-101c schneider...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Atlas Copco Compressor...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Ruột bình áp HYDAC...
Giá: liên hệ
Xem thêm
Van điện từ S216138
Giá: liên hệ
Xem thêm
Khởi động từ Schneider...
Giá: liên hệ
Xem thêm

THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN WEBSITE THÔNG TIN THÊM
Địa chỉ: Số 20 ngách 95/65A/10, ngõ 95 Thúy Lĩnh - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0913 001 146
Email: cosavn@gmail.com
Skype: cosavnn
QQ: 3132168960

  
  

COSAVN
Địa chỉ: Số 20 ngách 95/65A/10, ngõ 95 Thúy Lĩnh
Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0913 001 146
Email: cosavn@gmail.com

28 Tháng Mười Một 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.cosavn.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin